14

มิติใหม่ ของการกระโดด
ทาโกม่า Tgoma
กระโดดไปพร้อมกับเล่นเกมส์ลันสมอง สร้างสมาธิ
ผู้ใหญ่เลือกระดับการออกกำลังกายที่เหมาะกับตนเอง
เลือกรุ่นของทาโกม่า ตามรุ่นสปริงฟรี แทรมโพลีน