ล้อเลื่อนสปริงฟรี สำหรับเลื่อนระยะใกล้ ๆ ในกล่อง มี หนึ่งคู่